วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม

เนื้อหา

บทที่ 1 พระพุทธ 

บทที่ 2 พระธรรม

บทที่ 3 พระสงฆ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ห้องเรียนครูปั๊บ 

ครูผู้สอน

นายทศวรรษ วณิกกุล
(ครูปั๊บ)

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1